שמות צבעים בתקן CSS3

דפדפני אינטרנט עדכניים, המיישמים את התקן הנוכחי לצבעים בעיצוב אתרים, מאפשרים לכנות ("לקרוא ל") צבעים בכמה אופנים שונים ובהם:

  1. מחרוזת הקסאדצימאלית של צבע 24bit המתחילה בהאש-תג ובה לכל אחד מהצבעים אדום, ירוק וכחול יש ייצוג של שני תווים. למשל "FFFFFF#" הוא לבן. "‎#FF0000"‏ הוא אדום.
  2. קריאה לפונקציית rgb עם שלושה מספרים - כל אחד בין 0 ל 255 המייצגים (משמאל לימין) את הצבעים אדום, ירוק וכחול בהתאם. למשל: (rgb(255, 255, 255 הוא לבן. (rgb(0, 0, 255 הוא אדום.
  3. קריאה לפונקציה hsl עם שלושה ערכים: גוון (גיזרה במעגל הצבעים) רוויה (הצבע מול צללית של אפור) ובהיקות (הצבע בין לבן לשחור). למשל (hsl(0, 0%, 100% הוא לבן. (hsl(0, 100%, 50% הוא אדום.
  4. לצבעים מסוימים ניתנו בתקן (ניתן לעיין בתקן הנוכחי בקישור: https://www.w3.org/TR/2017/CR-css-color-3-20171205/#svg-color ) שמות מוגדרים מראש. למשל 'White' הוא לבן. 'Red' הוא אדום.

הטבלה הבאה מרכזת שמות אלה (רק השמות שאינם תלויי דפדפן או מערכת - שמות המוכרים רק במערכת חלונות, לינוקס בפיירפוקס, ספארי וכד׳ - אינם מופיעים כאן) ובטולטיפ (כשסמן העכבר על הצבע הנבחר) של כל צבע ניתן למצוא דרכים שונות לכנותו.
לאחר בחירת הצבע ולחיצה עליו, ניתן לבחור, מעל הטבלה, את כל אחד משמותיו המופיעים של הצבע, לשימוש בעריכת דפי אינטרנט. כמו כן, לחיצה על צבע בטבלה תעתיק את שמו, כך שניתן מיד להדביקו (תכונה זו אינה עובדת במכשירים ניידים).
לבחירת צבע מתוך 4,096 צבעים, ללא שיוך שמות, לחץ/י כאן.
לבחירת שמות צבעים במערכות מבוססות Tcl/Tk, לחץ/י כאן.

לחץ/י על צבע בטבלה שלמטה, בכדי לראות את פרטיו כאן
הצבע ושמו שמות נוספים Hex 24bit rgb hsl CMYK hsv
             
לצמצום טבלת הצבעים, הכנס/י כאן חלק משם הצבע המבוקש ולחץ/י על כפתור החיפוש:   
סדר/י את טבלת הצבעים לפי:  ,  
aliceblue antiquewhite aquamarine azure
beige bisque black blanchedalmond
blue blueviolet brown burlywood
cadetblue chartreuse chocolate coral
cornflowerblue cornsilk crimson cyan
darkblue darkcyan darkgoldenrod darkgray
darkgreen darkkhaki darkmagenta darkolivegreen
darkorange darkorchid darkred darksalmon
darkseagreen darkslateblue darkslategray darkturquoise
darkviolet deeppink deepskyblue dimgray
dodgerblue firebrick floralwhite forestgreen
gainsboro ghostwhite gold goldenrod
gray green greenyellow honeydew
hotpink indianred indigo ivory
khaki lavender lavenderblush lawngreen
lemonchiffon lightblue lightcoral lightcyan
lightgoldenrodyellow lightgray lightgreen lightpink
lightsalmon lightseagreen lightskyblue lightslategray
lightsteelblue lightyellow lime limegreen
linen magenta maroon mediumaquamarine
mediumblue mediumorchid mediumpurple mediumseagreen
mediumslateblue mediumspringgreen mediumturquoise mediumvioletred
midnightblue mintcream mistyrose moccasin
navajowhite navy oldlace olive
olivedrab orange orangered orchid
palegoldenrod palegreen paleturquoise palevioletred
papayawhip peachpuff peru pink
plum powderblue purple red
rosybrown royalblue saddlebrown salmon
sandybrown seagreen seashell sienna
silver skyblue slateblue slategray
snow springgreen steelblue tan
teal thistle tomato turquoise
violet wheat white whitesmoke
yellow yellowgreen

עמוד זה נכתב, ללא שום אחריות מצד הכותב! האחריות על השימוש בעמוד זה חלה כולה על המשתמש בו! ע"י רונן גיל . הרשיון לשימוש בעמוד זה כפוף לתנאי הרשיון המופיעים מטה. חלק מהזכויות שמורות.

רשיון ייחוס, שימוש לא מסחרי, איסור יצירות נגזרות 2.5 ישראל  עמוד זה מופעל תחת רשיון ייחוס, שימוש לא מסחרי, איסור יצירות נגזרות 2.5 ישראל

Valid XHTML 1.0 Transitional  בעמוד זה הושקעו מאמצים ניכרים לשמור על קוד נקי ותקין.