16 גווני אפור
         
         
         
         
         
         
         
         
16 צבעים מערכות מיקרוסופט
black white
gray silver
maroon red
olive yellow
green lime
teal aqua
navy blue
purple fuchsia
16 צבעים לפי HSL
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
16 צבעי מערכת אפל מקינטוש
   
   
   
   
   
   
   
   
256 גווני אפור
#000000 #010101 #020202 #030303 #040404 #050505 #060606 #070707
#080808 #090909 #0A0A0A #0B0B0B #0C0C0C #0D0D0D #0E0E0E #0F0F0F
#101010 #111111 #121212 #131313 #141414 #151515 #161616 #171717
#181818 #191919 #1A1A1A #1B1B1B #1C1C1C #1D1D1D #1E1E1E #1F1F1F
#202020 #212121 #222222 #232323 #242424 #252525 #262626 #272727
#282828 #292929 #2A2A2A #2B2B2B #2C2C2C #2D2D2D #2E2E2E #2F2F2F
#303030 #313131 #323232 #333333 #343434 #353535 #363636 #373737
#383838 #393939 #3A3A3A #3B3B3B #3C3C3C #3D3D3D #3E3E3E #3F3F3F
#404040 #414141 #424242 #434343 #444444 #454545 #464646 #474747
#484848 #494949 #4A4A4A #4B4B4B #4C4C4C #4D4D4D #4E4E4E #4F4F4F
#505050 #515151 #525252 #535353 #545454 #555555 #565656 #575757
#585858 #595959 #5A5A5A #5B5B5B #5C5C5C #5D5D5D #5E5E5E #5F5F5F
#606060 #616161 #626262 #636363 #646464 #656565 #666666 #676767
#686868 #696969 #6A6A6A #6B6B6B #6C6C6C #6D6D6D #6E6E6E #6F6F6F
#707070 #717171 #727272 #737373 #747474 #757575 #767676 #777777
#787878 #797979 #7A7A7A #7B7B7B #7C7C7C #7D7D7D #7E7E7E #7F7F7F
#808080 #818181 #828282 #838383 #848484 #858585 #868686 #878787
#888888 #898989 #8A8A8A #8B8B8B #8C8C8C #8D8D8D #8E8E8E #8F8F8F
#909090 #919191 #929292 #939393 #949494 #959595 #969696 #979797
#989898 #999999 #9A9A9A #9B9B9B #9C9C9C #9D9D9D #9E9E9E #9F9F9F
#A0A0A0 #A1A1A1 #A2A2A2 #A3A3A3 #A4A4A4 #A5A5A5 #A6A6A6 #A7A7A7
#A8A8A8 #A9A9A9 #AAAAAA #ABABAB #ACACAC #ADADAD #AEAEAE #AFAFAF
#B0B0B0 #B1B1B1 #B2B2B2 #B3B3B3 #B4B4B4 #B5B5B5 #B6B6B6 #B7B7B7
#B8B8B8 #B9B9B9 #BABABA #BBBBBB #BCBCBC #BDBDBD #BEBEBE #BFBFBF
#C0C0C0 #C1C1C1 #C2C2C2 #C3C3C3 #C4C4C4 #C5C5C5 #C6C6C6 #C7C7C7
#C8C8C8 #C9C9C9 #CACACA #CBCBCB #CCCCCC #CDCDCD #CECECE #CFCFCF
#D0D0D0 #D1D1D1 #D2D2D2 #D3D3D3 #D4D4D4 #D5D5D5 #D6D6D6 #D7D7D7
#D8D8D8 #D9D9D9 #DADADA #DBDBDB #DCDCDC #DDDDDD #DEDEDE #DFDFDF
#E0E0E0 #E1E1E1 #E2E2E2 #E3E3E3 #E4E4E4 #E5E5E5 #E6E6E6 #E7E7E7
#E8E8E8 #E9E9E9 #EAEAEA #EBEBEB #ECECEC #EDEDED #EEEEEE #EFEFEF
#F0F0F0 #F1F1F1 #F2F2F2 #F3F3F3 #F4F4F4 #F5F5F5 #F6F6F6 #F7F7F7
#F8F8F8 #F9F9F9 #FAFAFA #FBFBFB #FCFCFC #FDFDFD #FEFEFE #FFFFFF
256 "צבעי רשת בטוחים" (כולל גווני אמצע וגווני אפור)
#FF0033 #CC0033 #FF3366 #990033 #CC3366 #FF6699 #FF0066 #FF0080
#CC0066 #660033 #FF3399 #993366 #CC6699 #FF99CC #FF0099 #CC0080
#990066 #CC3399 #FF66CC #CC0099 #FF33CC #FF00CC #FF00FF #CC00CC
#990099 #800080 #660066 #330033 #FF33FF #CC33CC #993399 #803380
#FF66FF #CC66CC #663366 #FF99FF #996699 #CC99CC #FFCCFF #CC00FF
#9900CC #CC33FF #660099 #9933CC #CC66FF #9900FF #8000FF #6600CC
#330066 #9933FF #8033CC #663399 #9966CC #CC99FF #6600FF #330099
#6633CC #9966FF #3300CC #6633FF #3300FF #0000FF #0000CC #000099
#000080 #000066 #000033 #3333FF #3333CC #333399 #333380 #6666FF
#6666CC #333366 #8080FF #9999FF #8080CC #666699 #9999CC #CCCCFF
#0033FF #0033CC #3366FF #003399 #3366CC #6699FF #0066FF #0080FF
#0066CC #003366 #3399FF #3380CC #336699 #6699CC #99CCFF #0099FF
#006699 #3399CC #66CCFF #0099CC #33CCFF #00CCFF #00FFFF #00CCCC
#009999 #008080 #006666 #003333 #33FFFF #33CCCC #339999 #338080
#66FFFF #66CCCC #336666 #80FFFF #99FFFF #80CCCC #669999 #99CCCC
#CCFFFF #00FFCC #00CC99 #33FFCC #009966 #33CC99 #66FFCC #00FF99
#00FF80 #00CC66 #006633 #33FF99 #33CC80 #339966 #66CC99 #99FFCC
#00FF66 #009933 #33CC66 #66FF99 #00CC33 #33FF66 #00FF33 #00FF00
#00CC00 #009900 #008000 #006600 #003300 #33FF33 #33CC33 #339933
#338033 #66FF66 #66CC66 #336633 #80FF80 #99FF99 #80CC80 #669966
#99CC99 #CCFFCC #33FF00 #33CC00 #66FF33 #339900 #66CC33 #99FF66
#66FF00 #80FF00 #66CC00 #336600 #99FF33 #80CC33 #669933 #99CC66
#CCFF99 #99FF00 #669900 #99CC33 #CCFF66 #99CC00 #CCFF33 #CCFF00
#FFFF00 #CCCC00 #999900 #808000 #666600 #333300 #FFFF33 #CCCC33
#999933 #808033 #FFFF66 #CCCC66 #666633 #FFFF80 #FFFF99 #CCCC80
#999966 #CCCC99 #FFFFCC #FFCC00 #CC9900 #FFCC33 #996600 #CC9933
#FFCC66 #FF9900 #FF8000 #CC6600 #663300 #FF9933 #CC8033 #996633
#CC9966 #FFCC99 #FF6600 #993300 #CC6633 #FF9966 #CC3300 #FF6633
#FF3300 #FF0000 #CC0000 #990000 #800000 #660000 #330000 #FF3333
#CC3333 #993333 #803333 #FF6666 #CC6666 #663333 #FF8080 #FF9999
#CC8080 #996666 #CC9999 #FFCCCC #FFFFFF #DDDDDD #CCCCCC #C0C0C0
#AAAAAA #999999 #808080 #666666 #444444 #333333 #222222 #000000
256 צבעים לפי HSL
hsl(0, 100%, 50%) hsl(1, 100%, 50%) hsl(2, 100%, 50%) hsl(4, 100%, 50%) hsl(6, 100%, 50%) hsl(7, 100%, 50%) hsl(8, 100%, 50%) hsl(10, 100%, 50%)
hsl(12, 100%, 50%) hsl(13, 100%, 50%) hsl(14, 100%, 50%) hsl(16, 100%, 50%) hsl(18, 100%, 50%) hsl(19, 100%, 50%) hsl(20, 100%, 50%) hsl(22, 100%, 50%)
hsl(24, 100%, 50%) hsl(25, 100%, 50%) hsl(26, 100%, 50%) hsl(28, 100%, 50%) hsl(30, 100%, 50%) hsl(31, 100%, 50%) hsl(32, 100%, 50%) hsl(34, 100%, 50%)
hsl(36, 100%, 50%) hsl(37, 100%, 50%) hsl(38, 100%, 50%) hsl(40, 100%, 50%) hsl(42, 100%, 50%) hsl(43, 100%, 50%) hsl(44, 100%, 50%) hsl(46, 100%, 50%)
hsl(48, 100%, 50%) hsl(49, 100%, 50%) hsl(50, 100%, 50%) hsl(52, 100%, 50%) hsl(54, 100%, 50%) hsl(55, 100%, 50%) hsl(56, 100%, 50%) hsl(58, 100%, 50%)
hsl(60, 100%, 50%) hsl(61, 100%, 50%) hsl(62, 100%, 50%) hsl(64, 100%, 50%) hsl(66, 100%, 50%) hsl(67, 100%, 50%) hsl(68, 100%, 50%) hsl(70, 100%, 50%)
hsl(72, 100%, 50%) hsl(73, 100%, 50%) hsl(74, 100%, 50%) hsl(76, 100%, 50%) hsl(78, 100%, 50%) hsl(79, 100%, 50%) hsl(80, 100%, 50%) hsl(82, 100%, 50%)
hsl(84, 100%, 50%) hsl(85, 100%, 50%) hsl(86, 100%, 50%) hsl(88, 100%, 50%) hsl(90, 100%, 50%) hsl(91, 100%, 50%) hsl(92, 100%, 50%) hsl(94, 100%, 50%)
hsl(96, 100%, 50%) hsl(97, 100%, 50%) hsl(98, 100%, 50%) hsl(100, 100%, 50%) hsl(102, 100%, 50%) hsl(103, 100%, 50%) hsl(104, 100%, 50%) hsl(106, 100%, 50%)
hsl(108, 100%, 50%) hsl(109, 100%, 50%) hsl(110, 100%, 50%) hsl(112, 100%, 50%) hsl(114, 100%, 50%) hsl(115, 100%, 50%) hsl(116, 100%, 50%) hsl(118, 100%, 50%)
hsl(120, 100%, 50%) hsl(121, 100%, 50%) hsl(122, 100%, 50%) hsl(124, 100%, 50%) hsl(126, 100%, 50%) hsl(127, 100%, 50%) hsl(128, 100%, 50%) hsl(130, 100%, 50%)
hsl(132, 100%, 50%) hsl(133, 100%, 50%) hsl(134, 100%, 50%) hsl(136, 100%, 50%) hsl(138, 100%, 50%) hsl(139, 100%, 50%) hsl(140, 100%, 50%) hsl(142, 100%, 50%)
hsl(144, 100%, 50%) hsl(145, 100%, 50%) hsl(146, 100%, 50%) hsl(148, 100%, 50%) hsl(150, 100%, 50%) hsl(151, 100%, 50%) hsl(152, 100%, 50%) hsl(154, 100%, 50%)
hsl(156, 100%, 50%) hsl(157, 100%, 50%) hsl(158, 100%, 50%) hsl(160, 100%, 50%) hsl(162, 100%, 50%) hsl(163, 100%, 50%) hsl(164, 100%, 50%) hsl(166, 100%, 50%)
hsl(168, 100%, 50%) hsl(169, 100%, 50%) hsl(170, 100%, 50%) hsl(172, 100%, 50%) hsl(174, 100%, 50%) hsl(175, 100%, 50%) hsl(176, 100%, 50%) hsl(178, 100%, 50%)
hsl(180, 100%, 50%) hsl(181, 100%, 50%) hsl(182, 100%, 50%) hsl(184, 100%, 50%) hsl(186, 100%, 50%) hsl(187, 100%, 50%) hsl(188, 100%, 50%) hsl(190, 100%, 50%)
hsl(192, 100%, 50%) hsl(193, 100%, 50%) hsl(194, 100%, 50%) hsl(196, 100%, 50%) hsl(198, 100%, 50%) hsl(199, 100%, 50%) hsl(200, 100%, 50%) hsl(202, 100%, 50%)
hsl(204, 100%, 50%) hsl(205, 100%, 50%) hsl(206, 100%, 50%) hsl(208, 100%, 50%) hsl(210, 100%, 50%) hsl(211, 100%, 50%) hsl(212, 100%, 50%) hsl(214, 100%, 50%)
hsl(216, 100%, 50%) hsl(217, 100%, 50%) hsl(218, 100%, 50%) hsl(220, 100%, 50%) hsl(222, 100%, 50%) hsl(223, 100%, 50%) hsl(224, 100%, 50%) hsl(226, 100%, 50%)
hsl(228, 100%, 50%) hsl(229, 100%, 50%) hsl(230, 100%, 50%) hsl(232, 100%, 50%) hsl(234, 100%, 50%) hsl(235, 100%, 50%) hsl(236, 100%, 50%) hsl(238, 100%, 50%)
hsl(240, 100%, 50%) hsl(241, 100%, 50%) hsl(242, 100%, 50%) hsl(244, 100%, 50%) hsl(246, 100%, 50%) hsl(247, 100%, 50%) hsl(248, 100%, 50%) hsl(250, 100%, 50%)
hsl(252, 100%, 50%) hsl(253, 100%, 50%) hsl(254, 100%, 50%) hsl(256, 100%, 50%) hsl(258, 100%, 50%) hsl(259, 100%, 50%) hsl(260, 100%, 50%) hsl(262, 100%, 50%)
hsl(264, 100%, 50%) hsl(265, 100%, 50%) hsl(266, 100%, 50%) hsl(268, 100%, 50%) hsl(270, 100%, 50%) hsl(271, 100%, 50%) hsl(272, 100%, 50%) hsl(274, 100%, 50%)
hsl(276, 100%, 50%) hsl(277, 100%, 50%) hsl(278, 100%, 50%) hsl(280, 100%, 50%) hsl(282, 100%, 50%) hsl(283, 100%, 50%) hsl(284, 100%, 50%) hsl(286, 100%, 50%)
hsl(288, 100%, 50%) hsl(289, 100%, 50%) hsl(290, 100%, 50%) hsl(292, 100%, 50%) hsl(294, 100%, 50%) hsl(295, 100%, 50%) hsl(296, 100%, 50%) hsl(298, 100%, 50%)
hsl(300, 100%, 50%) hsl(301, 100%, 50%) hsl(302, 100%, 50%) hsl(304, 100%, 50%) hsl(306, 100%, 50%) hsl(307, 100%, 50%) hsl(308, 100%, 50%) hsl(310, 100%, 50%)
hsl(312, 100%, 50%) hsl(313, 100%, 50%) hsl(314, 100%, 50%) hsl(316, 100%, 50%) hsl(318, 100%, 50%) hsl(319, 100%, 50%) hsl(320, 100%, 50%) hsl(322, 100%, 50%)
hsl(324, 100%, 50%) hsl(325, 100%, 50%) hsl(326, 100%, 50%) hsl(328, 100%, 50%) hsl(330, 100%, 50%) hsl(331, 100%, 50%) hsl(332, 100%, 50%) hsl(334, 100%, 50%)
hsl(336, 100%, 50%) hsl(337, 100%, 50%) hsl(338, 100%, 50%) hsl(340, 100%, 50%) hsl(342, 100%, 50%) hsl(343, 100%, 50%) hsl(344, 100%, 50%) hsl(346, 100%, 50%)
hsl(348, 100%, 50%) hsl(349, 100%, 50%) hsl(350, 100%, 50%) hsl(352, 100%, 50%) hsl(354, 100%, 50%) hsl(355, 100%, 50%) hsl(356, 100%, 50%) hsl(358, 100%, 50%)
hsl(0, 0%, 0%) hsl(0, 0%, 6.67%) hsl(0, 0%, 13.33%) hsl(0, 0%, 20%) hsl(0, 0%, 26.67%) hsl(0, 0%, 33.33%) hsl(0, 0%, 40%) hsl(0, 0%, 46.67%) hsl(0, 0%, 53.33%) hsl(0, 0%, 60%) hsl(0, 0%, 66.67%) hsl(0, 0%, 73.33%) hsl(0, 0%, 80%) hsl(0, 0%, 86.67%) hsl(0, 0%, 93.33%) hsl(0, 0%, 100%)
4,096 (12bit) צבעים בהפרדת RGB
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
9,820 צבעים (כולל 98 גווני אפור) בהפרדת HSL