הצגת רשימת קישורים מעמוד אינטרנט
מבוא ואי נטילת אחריות:
עמוד זה מכיל חומר וקישורים לצורך תמיכה באנשים. זהו אינו מדריך רשמי ואינו צריך להחשב ככזה. מטרתו היחידה של עמוד זה הנה שימוש אישי ואין להשתמש בו, כולו או חלקו, כנגד כותבו רונן גיל. כותב עמוד זה לא ישא בכל אחריות, מכל סוג, ישירה או עקיפה לשימוש בחומר מעמוד זה מקצתו או מכללו.
בכדי להציג את רשימת הקישורים מטיפוס "<a href=... " המופיעים בעמוד אינטרנט (בדפדפן Internet Explorer במערכת Windows בלבד!):
  • הכנס/י מפתח לרישום של מערכת Windows במיקום:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
    ותן/י לו את השם: Show Links .
  • שנה/י את ערך ה (Default) במפתח החדש שיצרת ל:
    http://gil.selfip.info/support/ShowLinks.php
  • בחלונות Internet Explorer שתפתח/י מעתה, באפשרותך ללחוץ בעזרת הכפתור הימני של העכבר, וללחוץ על: "Show Links".
רשימת הקישורים תופיע בחלון חדש.
קישורים שאינם מטיפוס: "<a href=... " לא יופיעו ברשיומה.
ניתן להדפיס את רשימת הקישורים ע"י לחיצה על צלמית המדפסת בראש הרשימה
ניתן ללחוץ על כל קישור ברשימה בכדי לעבור אליו בחלון המקורי ולסגור את חלון הרשימה.
  • בכדי להוסיף את המפתח לרישום מערכת Windows (ובכך להוסיף את האפשרות "Show Links" באופן אוטומטי), ניתן להשתמש בתסריט AddShowLinks.cmd מכאן.