קידוד ופענוח כתובות URL
מבוא ואי נטילת אחריות:
עמוד זה מכיל חומר וקישורים לצורך תמיכה באנשים. זהו אינו מדריך רשמי ואינו צריך להחשב ככזה. מטרתו היחידה של עמוד זה הנה שימוש אישי ואין להשתמש בו, כולו או חלקו, כנגד כותבו רונן גיל. כותב עמוד זה לא ישא בכל אחריות, מכל סוג, ישירה או עקיפה לשימוש בחומר מעמוד זה מקצתו או מכללו.
בעמוד זה ניתן לקדד ולפענח כתובות URL (כתובות של אתרי אינטרנט) המכילות תווים ב UTF-8 בהתאם לתקן של כח המשימה להנדסה באינטרנט.
כתובות של אתרי אינטרנט עשויות להכיל תווים "מקודדים" כגון אותיות בעברית או רווחים וכד'. בעמוד זה תוכל/י לפענח קידוד זה או לבדוק כיצד תופיע מחרוזת מסויימת של תווים בתוך כתובת אתר כלשהו.
לדוגמא: הקידוד של "השפה העברית" הוא "D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%"
הכנס/י כאן כתובת לקידוד:

http://he.wikipedia.org/wiki/לדוגמא:     עברית     או     עברית


הכנס/י כאן כתובת לפענוח:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA    או    %D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA    :לדוגמא